Практичний Онлайн-курс BAS: Бухгалетерія 2.1+ КОПР (підсисистема кадрів та обліку заробітної плати в Бухгалтерія КОРП, Комплексне управління підприємством, ERP)

Опануй нову підсистему з нуля!

22

модулі

15 модулів BAS Бухгалтерія + 7 модулів КОРП (Розширена система кадрів і заробітної плати)

58+

відео

та практичних занять які розкривають повний функціонал

16+

років
більше 16 років досвіду нашій компанії, викладачі з практикуючим досвідом 

2500

грн

всього за повний курс, стандартна ціна 5000


Кому підійде цей курс

практикуючим Бухгалтерам  чи головним бухгалтерам
Для випускників ВНЗ


При переході з інших програм чи їх версійз чого складаються курси

Відеоуроки по темам

22 модулі 48 відео уроків

Практичні завдання

Після кожного уроку необхідно виконати практичне завдання

Работа з наставником

Наставник перевіряє вашу роботи, ви завжди можете задати йому питання

Підсумкове тестування

Після освоєння всіх уроків ви зможете скласти підсумковий тест


Чому ви навчитесь

Використання програми на 100%

Після проходження курсу, Ви зможете використовувати функціонал програми на всі 100 %. Це дозволить звести до мінімуму використання ручних операцій. Що в свою чергу дозволить звільнити Ваш час на себе, або отримати підвищення.
Після проходження курсу Ви:

 • Навчитесь правильно закривати місяць
 • Використовувати всі сервісні функції
 • Будете більш впевнені в правильності ведення свого обліку
 • Забудете про ручні коригування;

Будете мати перевагу

Також потрібно розуміти, що продукти попереднього покоління такі як Зарплата і управління персоналом чи Управління торговим підприємством не розвиваються і з часом будуть зніматись з підтримки. Тому освоївши нові сучасні продукти ви будете мати перевагу

Новий продукт

Опануєте найновішу програму для ведення кадрового обліку і обліку заробітної плати. І ці знання в подальшому зможете використати:

 • При проходженні співбесіди при працевлаштуванні
 • Викличите повагу в колег по роботі
 • Впевненіше себе почувати на першому робочому місці;

Єдина підсистема для всіх конфігурацій

Вивчивши підсистему заробітної плати та кадрів у BAS Бухгалтерія КОРП, ви зможете працювати у підсистемі заробітної плати і кадрів, у всіх трьох програмних продуктах.(BAS ERP, BAS Комплексне управління підприємством (КУП), чи у BAS Бухгалтерія КОРП)

Запишись на курс прямо зараз

ТІЛЬКИ ПЕРШІ 10 ОТРИМУЮТЬ ЗНИЖКУ!
Записатися

ВІдгуКИ ПО КУРСУ

Sofiia Kubatska

Проходила курси у Академії Softex - дуже сподобалось! Метеріал подають доступно, звертають увагу на дрібні та важливі деталі. Після курсів відчуваєш себе впевнено у роботі з програмами бухгалтерського та управлінського обліку! 

Перейти до відгуку

Mariana

Дуже сподобався курс. Ви справді професіонали своєї справи! Купляла курс і по BAS Бухгалтерії і по розширеній підсистемі кадрів та обліку заробітної плати. 

Перейти до відгуку

ПРОГРАМА КУРСУ BAS БУХГАЛТЕРІЯ 2.1

Модуль 1. Початок роботи. Налаштування бази

 • Інтерфейс програми, робота зі списками, журналами, документами та звітами
 • Створення організації і заповнення початкових даних
 • Настройки параметрів обліку
 • Настройка облікової політики організації
 • Персональні настройки користувача. Встановлення пароля користувача
 • Заповнення довідників. Довідник «Контрагенти». Завантаження даних про контрагентів із зовнішнього файлу Excel (xls, xlsx)
 • Методика введення початкових залишків

Модуль 2. Грошові кошти

 • Оформлення надходження та видачі готівки
 • Формування касової книги
 • Журнал банківські виписки, надходження та списання безготівкових коштів
 • Створення авансових звітів на придбання ТМЦ при розрахунку готівкою чи корпоративною картою
 • Оформлення звіту на відрядження

Модуль 3. Купівлі

 • Принципи ведення розрахунків з контрагентами: довідник «Номенклатура». Завантаження даних про номенклатуру із зовнішнього файлу Excel (xls, xlsx)
 • Надходження товарів від постачальника
 • Реєстрація витрат на придбання (витрати з доставки, інші дод.витрати)
 • Повернення товарів постачальнику
 • Реєстрація послуг наданих підприємству
 • Реєстрація оплати постачальнику
 • Звірка розрахунків з контрагентами
 • Коригування заборгованості

Модуль 4. Продажі

 • Введення залишків ТМЦ
 • Налаштування рахунків обліку номенклатури
 • Використання декількох одиниць виміру для однієї номенклатури
 • Оприбуткування товарів
 • Списання товарів
 • Переміщення товарів між складами
 • Інвентаризація ТМЦ
 • Списання нестач
 • Оприбуткування надлишків
 • Методика оформлення факту пересортиці товарів на складі
 • Методика відображення операцій комплектації та розукомплектації номенклатури

Модуль 6. Облік ПДВ

 • Податкова накладна
 • Розрахунок коригування до помилкової податкової та РК при поверненні товарів від покупців
 • Вивантаження податкових накладних
 • Реєстрація вхідних податкових документів
 • Проведення РК від постачальників
 • Проведення товарів і послуг без права на податковий кредит
 • Операції з ПДВ при імпорті послуг
 • Засоби контролю облікових даних із ПДВ – регістри накопичення

Модуль 5. Облік запасів

 • Встановлення ціни номенклатури
 • Вивантаження прайс-листа в форматі XLS (Excel)
 • Створення рахунків на оплату покупцям
 • Зазначення знижки при реалізації товарів
 • Реалізація товарів за попередньою оплатою
 • Повернення товарів від покупців
 • Облік резерву сумнівних боргів

Модуль 7. Зарплата і кадри

 • Настройка параметрів кадрового обліку та обліку заробітної плати
 • Створення способів витрат по зарплаті
 • Створення нового виду нарахування (премія, відпустка без збереження зарплати)
 • Створення нового утримання (аліменти/виконавчий лист)
 • Виробничі календарі та графіки роботи
 • Налаштування нормативних величин для розрахунку заробітної плати
 • Додаткові настройки внесків та ПДФО
 • Ознайомлення з довідником «Посади»
 • Прийом співробітника на основне місце роботи
 • Податкові соціальні пільги з ПДФО для працівників
 • Прийом на роботу основного працівника на неповний робочий день
 • Прийом на роботу на сумісництво на неповний робочий день
 • Прийом на роботу особи з інвалідністю
 • Розрахунки з працівниками по договору ЦПХ
 • Індексація заробітної плати
 • Зміна окладу працівника
 • Звільнення працівника
 • Зарплатний проект і налаштування параметрів для виплати зарплати і податків із зарплати
 • Виплата авансу працівникам
 • Нарахування зарплати, в тому числі відпускних, лікарняних та ін.
 • Виплата заробітної плати
 • Звіти з кадрового обліку, звіти з заробітної плати та податків

Модуль 8. Необоротні активи і НМА

 • Створення способів відображення витрат по амортизації
 • Надходження основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
 • Надходження додаткових витрат на доставку основних засобів і формування первісної вартості ОЗ
 • Введення в експлуатацію основних засобів
 • Прийняття в експлуатацію інших необоротних матеріальних активів
 • Надходження нематеріальних активів
 • Введення в експлуатацію нематеріальних активів
 • Формування об’єктів будівництва та введення їх в експлуатацію
 • Накопичення витрат на ремонт і модернізацію основних засобів
 • Зміна способу відображення витрат на амортизацію та амортизація основних засобів
 • Зміна податкового призначення основних засобів
 • Списання основних засобів
 • Переміщення інших необоротних матеріальних активів в експлуатації
 • Списання інших необоротних матеріальних активів в експлуатації
 • Продаж ОЗ
 • Нарахування амортизації і формування звітів по ОЗ і НМА

Модуль 9. Виробництво

 • Налаштування бази для обліку виробничої діяльності (номенклатурні групи, підрозділи)
 • Налаштування облікової політики щодо виробництва ( методи визначення собівартості готової продукції і послуг, способи розподілу ЗВВ, визначення порядку закриття підрозділів)
 • Настройка параметрів обліку щодо виробництва.
 • Ціноутворення та планова собівартість.
 • Налаштування показників при нормальній потужності роботи виробництва
 • Налаштування специфікацій (калькуляцій) номенклатури готової продукції.
 • Фактичний випуск готової продукції.
 • Списання матеріалів (двома способами), послуг та інших витрат у виробництво.
 • Надання виробничих послуг стороннім контрагентам.
 • Надання послуг внутрішніми підрозділами.
 • Облік незавершеного виробництва. Інвентаризація.
 • Розподіл загальновиробничих витрат (постійних і змінних).
 • Розрахунок і коригування планової собівартості продукції і послуг

Модуль 10. Закриття періоду та звітність

 • Групове перепроведення документів
 • Закриття місяця
 • Нарахування податку на прибуток
 • Визначення фінансового результату
 • Аналіз стану бухгалтерського обліку
 • Встановлення дати заборони редагування періоду
 • ТОП помилок при закритті періоду та шляхи їх уникнення Не проводиться документ «Закриття місяця»
  Провели визначення фінансових результатів, але рахунок 92 (93, 94, 70, 71, 90) не закрився
  В балансі показує неправильні дані по взаєморозрахунках з контрагентами
  Не заповнюється регламентований звіт «Податкова декларація з податку на прибуток»
 • Фредо звіт

Модуль 11. Сервісні можливості

 • Додаткові реквізити та відомості
 • Додаткові звіти та обробки
 • Макети друкованих форм
 • Використання електронної пошти
 • Додавання печаток, підписів або логотипів в друковані форми документів
 • Розсилки звітів
 • Інтерфейс програми
 • Настройки користувача
 • Дата заборони зміни даних
 • Друк пакету документів одного виду
 • Журнал реєстрації
 • Активні користувачі
 • Блокування роботи користувачів
 • Створення резервної копії, настройка резервного копіювання, відновлення з резервної копії
 • Створення користувачів
 • Настройки входу користувачів
 • Вилучення відмічених об’єктів
 • Пошук посилань на об’єкт
 • Пошук і вилучення дублів
 • Групова зміна реквізитів
 • Настройки регістрів обліку
 • Інтернет-підтримка та сервіс RDI

Модуль 12. Валюта

 • Основні принципи і механізми обліку операцій з іноземною валютою
 • Довідник «Валюти», завантаження курсів валют
 • Створення банківського рахунку в іноземній валюті
 • Створення договорів в іноземній валюті
 • Облік купівлі іноземній валюті
 • Облік продажу іноземній валюті
 • Закупівля ТМЦ за імпортом. ВМД по імпорту
 • «Імпортний» ПДВ
 • Реалізація ТМЦ на експорт
 • Розрахунок курсових різниць за середньозваженим курсом
 • Реалізація ТМЦ на експорт
 • Розрахунок курсових різниць за історичним курсом
 • Валютний підзвіт

Модуль 13. Комісійна торгівля

 • Облік у комітента
 • Облік у комісіонера

Модуль 14. Давальницьке виробництво

 • Облік у переробника
 • Облік у замовника

Модуль 15. Роздрібна торгівля

 • Облік товарів в роздробі за вартістю придбання
 • Облік товарів в роздробі по продажній вартості


+ ПРОГРАМА КУРСУ КОРП+
(РОЗШИРЕНА ПІДСИСТЕМА КАДРІВ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ)

Модуль 1. Налаштування кадрів та обліку розрахунку зарплати

 • Перелік опціональних можливостей і настройок програми
 • Організаційна структура, створення посад та введення штатного розкладу
 • Налаштування індексації
 • Заповнення виробничого календаря та графіків роботи
 • Введення початкових залишків по зарплаті і податках

Модуль 2. Кадри

 • Заповнення довідників «Фізичні особи», «Співробітники»
 • Прийом на роботу працівників
 • Кадрові переведення та інші зміни умов праці
 • Звільнення
 • Договори ЦПХ

Модуль 4. Лікарняні

 • Лікарняний лист
  Відпустка по догляду за дитиною
  Розрахунки з ФСС

Модуль 5. Міжрозрахункові нарахування та виплати

 • Нарахування премій, матеріальних допомог, разові нарахування
 • Нарахування за першу половину місяця
 • Натуральні і незарплатні доходи

Модуль 6. Розрахунок зарплати і внесків

 • Погодинна і відрядна оплата праці
 • Доплати, робота у нічний час, понаднормово, у вихідні і свята.
 • Позики співробітникам
 • Формування відомостей та розрахункових листі

Модуль 7. Виплата заробітної плати

 • Налаштування зарплатного проекту та параметрів виплати зарплати
 • Виплата заробітної плати
 • Компенсація за затримку зарплати
 • Облік резерву на оплату відпусток


Тарифні плани

СТАРТ BAS БУХ + КОРП
Термін доступу 3 міс.

1750
звичайна ціна 3500

 • Доступ до лекцій курсу у вигляді відео
 • Індивідуальні консультації з лекторами курсу - відсутні
 • Перевірка домашніх завдань та тестів
 • Доступ до закритої групи у FB та Телеграм для обговорення результатів 
Замовити
Стандарт BAS БУХ+КОРП
Термін доступу 6 міс.

2250
звичайна ціна 4500

 • Доступ до лекцій курсу у вигляді відео
 • Індивідуальні консультації з лекторами курсу -1 год
 • Перевірка домашніх завдань та тестів
 • Доступ до закритої групи у FB та Телеграм для обговорення результатів 
Замовити
Професійний BAS БУХ + КОРП
Термін доступу 12 міс.

2500
звичайна ціна 5000

 • Доступ до лекцій курсу у вигляді відео
 • Індивідуальні консультації з лекторами курсу- 2 год
 • Перевірка домашніх завдань та тестів
 • Доступ до закритої групи у FB та Телеграм для обговорення результатів
Замовити

Перші 10 отримують 50% знижки

Встигніть записатись!

              5000 грн 

     2500 грн

доступ на 12 місяців до навчальних матеріалів
Перевірка практиних завдань
Група в Телеграм чи у Фейсбук для обговорення
Доступ до  програми для навчання та практики
CRM-форма з'явиться тут